Black Inc.

Black Inc. jest jednym z wiodących niezależnych australijskich wydawców. Specjalizuje się w literaturze non-fiction, ale publikuje również poezję i beletrystykę. Black Inc. jest również wydawcą kwartalnika Quarterly Essay, w którym ukazują się teksty najlepszych australijskich pisarzy i myślicieli, takich jak David Malouf, Germaine Greer i Tim Flannery.