The Grayhawk Agency

The Grayhawk Agency jest jedną z wiodących azjatyckich agencji literackich. Działają zarówno jako sub-agencja reprezentując zagraniczne agencje, autorów i wydawców w Tajwanie, Chinach, Tajlandii, Indonezji i Wietnamie, jak i pośredniczą w sprzedaży praw w imieniu chińskich, tajwańskich i japońskich autorów na rynkach międzynarodowych. Ich lista jest szczególnie mocna, jeśli chodzi o beletrystykę, ale reprezentują również książki non-fiction i literaturę dzięcięcą.