Hagenbach & Bender – Literary Agency

Hagebnach & Bender to założona w 1990 r. agencja literacka, której działalność oscyluje wokół duchowości, medycyny niekonwencjonalnej i innych kwestii dotyczących harmonii ciała i umysłu. Agencja reprezentuje w Niemczech klientów z całego świata, współpracując przy tym z innymi agencjami. W jej imieniu są reprezentowane prawa do wybranych tytułów niemieckich i zagranicznych autorów.