The Johns Hopkins University Press

The Johns Hopkins Univeristy Press to od 1878 roku lider i pionier innowacji wśród amerykańskich wydawnictw akademickich. Wydaje i dystrybuuje książki, periodyki akademickie i edukacyjne materiały dostępne on-line studentom, profesjonalistom i zwykłym czytelnikom z całego świata.