Letter Soup Rights Agency

Letter Soup Rights Agency została założona w 2003 roku przez Allison Olson, która po latach pracy w działach praw Creative Publishing International i Llewellyn Worldwide, postanowiła założyć własną firmę. Od tego czasu udało jej się podpisać przeszło 3000 licencji na wydania książek w ponad 150 językach oraz zbudować ze swoimi klientami silne więzi, oparte na zaufaniu, kreatywnym podejściu do sprzedaży praw i dobrych wynikach finansowych.

Wśród reprezentowanych przez nią wydawnictw są:
- Career Press (USA) Business, Motivation, Self-Help, Career - (www.careerpress.com)
- New Page Books (USA) New History&Science, Ancient Mysteries, Mind, Body, Spirit - (www.newpagebooks.com)
- Crimson Publishing (U.K.) Business, Career, Self Help, Parenting, Travel - (www.crimsonpublishing.co.uk)
- Familius (USA) - Parenting, Children's books - (www.familius.com)
- Free Spirit Publishing (USA) Children's Educational - (www.freespirit.com)
- Scarletta Press (USA) Children's Books & Children’s Educational - (www.scarlettapress.com)
- Gryphon House (USA) Resources for Parents and Teachers of Young Children - (www.gryphonhouse.com)
- Tumblehome Learning (USA) Children & Youth Educational - (www.tumblehomelearning.com)
- Dragon Door Publications (USA) Fitness, Kettlebells, Health - (www.dragondoor.com)