Michael Gaeb Literary Agency

Agencja Literacka Michael Gaeb od 2003 roku reprezentuje niemieckich i zagranicznych autorów (głównie latynoamerykańskich) zarówno w kraju i za granicą. Na niemieckim rynku agencja reprezentuje ponadto francuskich, hiszpańskich i włoskich wydawców. Zakres działalności agencji oscyluje wokół literatury pięknej, popularnej literatury faktu i książek dla dzieci. Michael Gaeb współpracuje ze wszystkimi niemieckimi wydawcami.