Sandra Cabot

Dr Sandra Cabot jest dyrektorem Australian National Health Advisory Service. Z wyróżnieniem ukończyła medycynę na uniwersytecie w Adelajdzie w 1975 r. Swoją karierę rozpoczęła w Sydney w 1980 r. jako położnik-ginekolog. W połowie lat 80-tych pracowała jako wolontariuszka w największym szpitalu misjonarskim w północnych Indiach.

Dr Sandra Cabot jest autorką licznych książek, m.in.:

HORMONES - Don’t Let Them Ruin Your Life
Hormone Replacement – The Real Truth –Balance your hormones naturally and swing from the chandeliers!
The Body Shaping Diet
The Liver Cleansing Diet
The Healthy Liver and Bowel Book
Boost Your Energy
Raw Juices can save your Life
Can’t lose weight? – You could have Syndrome X- Unlock the Secrets that keep you fat
Cholesterol - The Real Truth- are the drugs you take making you sick?
The Ultimate Detox Diet
Tired of not sleeping? A holistic guide to a good night’s sleep
Alzheimer’s – what you must know to protect your brain
The Dr Sandra Cabot Recipe Collection
Bird Flu – Your Personal Survival Guide
Your Thyroid Problems Solved
Diabetes type 2 – you can reverse it naturally
Help for Depression and Anxiety
Fatty Liver – you can reverse it
How NOT to kill your husband
Hepatitis and AIDS –How to treat it naturally
Endometriosis – Your best chance to cure it

Dr Cabot jest również pilotem i sama podróżuje na seminaria w całej Australii. Zapewnia także bezpłatny transport pacjentom z ciężkimi i przewlekłymi schorzeniami, którzy mieszkają w odległych rejonach kraju.
Dr Cabot prowadzi seminaria na całym świecie i często jest proszona o przeprowadzenie wykładów dla organizacji zajmujących się problemami zdrowotnymi, takich jak American Liver Foundation czy Annual Hepatitis Symposium. Ponadto, nadal prowadzi aktywną praktykę lekarską i przeprowadza badania nad chorobami wątroby.

Wg dr Cabot najważniejsze kwestie zdrowotne współczesnego świata to:

• kontrola otyłości i zapobieganie cukrzycy;
• edukacja nt. poczucia własnej wartości, właściwej diety i zdrowego stylu życia;
• praca nad rozwojem terapii hormonalnych;
• rozwój suplementów diety oraz stosowanie ich w leczeniu i zapobieganiu chorobom;
• profilaktyka raka i wczesne jego wykrywanie;
• edukacja lekarzy w zakresie medycyny holistycznej;
• skuteczne leczenie chorób psychicznych;
• wspieranie i uświadamianie społeczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej.

www.liverdoctor.com
www.weightcontroldoctor.com