SkyLight Paths Publishing (US)

Wydawnictwo SkyLight Paths to miejsce, w którym ludzie wywodzący się z różnych tradycji duchowych mogą się spotkać i wzajemnie inspirować, w którym pomagają sobie wzajemnie zrozumieć tajemnicę, która jest istotą naszego istnienia. Poprzez rozwijanie duchowości, nasze wierzenia stają się częścią naszego życia. Choć wiele ludzi interesuje się rozwijaniem duchowości, nie zawsze to zainteresowanie jest osadzone w tradycyjnej religii. A jednak chcemy pogłębiać naszą relację z tym, co święte, uczyć się zarówno naszej tradycji religijnej, jak i innych, oraz praktykować to na coraz to nowe sposoby. SkyLight Paths postrzega tak wierzących, jak i dopiero poszukujących wiary jako wspólnotę, która wykracza poza tradycyjne granice religii i wyznania, jako ludzi, którzy chcą się od siebie wzajemnie uczyć, wędrując razem, odnajdywać właściwą ścieżkę.

Katalog Dataikona sortowania
2012-07-05