Waterside Productions, Inc.

Waterside Productions to lider wśród agencji reprezentujących tytuły informatyczne i techniczne, chociaż na jej liścia znajdują się również książki poradnikowe, ezoteryczne, popularno-naukowe, biznesowe i inne. Autorami agencji Waterside są Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch, Jack Canfield, Ervin Laszlo i wielu innych.