W.W. Norton & Company, Inc.

W. W. Norton & Company to największy niezależny wydawca amerykański, którego właścicielami są jego pracownicy. W.W. Norton & Company Inc. wydaje beletrystykę, tytuły popularno-naukowe, literaturę faktu, poezję, podręczniki akademickie, książki kucharskie, książki dotyczące muzyki i sztuki oraz szeroką gamę tytułów dla profesjonalistów.