Yale University Press

Publikując książki i inne materiały akademickie i naukowe, które przyczyniają się do pełnego zrozumienia otaczającego nas świata i nas samych, Yale University Press pomaga w odkrywaniu i rozpowszechniania światła i prawdy, lux et veritas, co jest głównym celem stawianym sobie przez Uniwersytetu Yale.